قالیشویی یک ، معجزه

قالیشویی و مبل شویی معحزه

قالیشویی معجزه سرویس رفت و برگشت در اصفهان و تهران
قالیشویی یک ، معجزه Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

علت لکه شدن مبلمان بعد از شستشو به دو علت است.

1 - در صورتی که لکه زرد شده باشد ،علت خوب مکش نکردن پیمانده آب در مبل میباشد.

2 - در صورتی که لکه های رنگی که اکثراً رنگ آبی هستند ایجاد شود استفاده خورده پارچه نا مرغوب مبل ساز در مبل میباشد.

مورد اول

 • علت بی توجه ای مبلشور ویا مشکل در دستگاه مکش میباشد

 

 • رفع آن شستشوی مجدد مبلمان است.

 

مورد دوم

 • علت نامرغوبی مبلمان میباشد.

 

 • توصیه میگردد مبلمان را به متخصص شستشو مبلمان بدهید و از شستشو مجدد آن خودداری نمایید

 

 • برای از بین بردن لکه های رنگی میتوانید با کارشناسان قالیشویی معجزه تماس حاصل فرمایید.

 

 • برای شستشوی این مبلمان ها حتما از آب سرد استفاده نمایید.

 

 • از پودر لباس شویی و مایع ظرفشویی استفاده ننمایید.

 

علت لکه شدن مبلمان بعد از شستشو به دو علت است.

1 - در صورتی که لکه زرد شده باشد ،علت خوب مکش نکردن پیمانده آب در مبل میباشد.

2 - در صورتی که لکه های رنگی که اکثراً رنگ آبی هستند ایجاد شود استفاده خورده پارچه نا مرغوب مبل ساز در مبل میباشد.

مورد اول

 • علت بی توجه ای مبلشور ویا مشکل در دستگاه مکش میباشد

 

 • رفع آن شستشوی مجدد مبلمان است.

 

مورد دوم

 • علت نامرغوبی مبلمان میباشد.

 

 • توصیه میگردد مبلمان را به متخصص شستشو مبلمان بدهید و از شستشو مجدد آن خودداری نمایید

 

 • برای از بین بردن لکه های رنگی میتوانید با کارشناسان قالیشویی معجزه تماس حاصل فرمایید.

 

 • برای شستشوی این مبلمان ها حتما از آب سرد استفاده نمایید.

 

 • از پودر لباس شویی و مایع ظرفشویی استفاده ننمایید.

 

تماس فوری

سفارش آنلاین