قالیشویی یک ، معجزه

قالیشویی و مبل شویی معحزه

قالیشویی معجزه سرویس رفت و برگشت در اصفهان و تهران
قالیشویی یک ، معجزه Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

منظور از سنتی شور در قالیشویی چیست؟

در روش سنتی شور فرش در مرحله شستشو با دستگاه شلاق زن و برس شسته نمیشود سنتی شور یا بیل قالیشویی شسته می شود.

شستن فرش سنتی بهتر است یا ماشین شویی؟

بسته به فرش دارد به چند نکته باید توجه کرد (عمر فرش ، نوع بافت ، پارگی ، پوسیدگی فرش

عمر فرش : اگر عمر فرش بالای 15 سال باشد بهتر است جهت ساب نشودن از روش سنتی شور استفاده شود.

نوع بافت : فرش های 4 و 6 لا ویا بیشتر از 50 رج باشد به خاطر لطافت و ریز باف بودن بهتر است سنتی شور شود.

پارگی : درصورت پارگی فرش و یا رفو شدن مجدد بخاطر یک پاچه نبودن و احتمال سدمه بیشتر بهتر است سنتی شور شود.

پوسیدگی : در صورت پوسیدگی فرش احتمال پارگی فرش 70% می باشد که این روی بهترین روش در شستشوی فرش های ماشینی و دستباف میباشد.

منظور از سنتی شور در قالیشویی چیست؟

در روش سنتی شور فرش در مرحله شستشو با دستگاه شلاق زن و برس شسته نمیشود سنتی شور یا بیل قالیشویی شسته می شود.

شستن فرش سنتی بهتر است یا ماشین شویی؟

بسته به فرش دارد به چند نکته باید توجه کرد (عمر فرش ، نوع بافت ، پارگی ، پوسیدگی فرش

عمر فرش : اگر عمر فرش بالای 15 سال باشد بهتر است جهت ساب نشودن از روش سنتی شور استفاده شود.

نوع بافت : فرش های 4 و 6 لا ویا بیشتر از 50 رج باشد به خاطر لطافت و ریز باف بودن بهتر است سنتی شور شود.

پارگی : درصورت پارگی فرش و یا رفو شدن مجدد بخاطر یک پاچه نبودن و احتمال سدمه بیشتر بهتر است سنتی شور شود.

پوسیدگی : در صورت پوسیدگی فرش احتمال پارگی فرش 70% می باشد که این روی بهترین روش در شستشوی فرش های ماشینی و دستباف میباشد.

تماس فوری

سفارش آنلاین