قالیشویی یک ، معجزه

قالیشویی و مبل شویی معحزه

قالیشویی معجزه سرویس رفت و برگشت در اصفهان و تهران
قالیشویی یک ، معجزه Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

در تاریخ 97/9/6 اتحادیه تولید کنندگاه فرش دستباف و مشاغل وابسه طی جلسه ای با اعضای قالیشویان مجاز شهرستان اصفهان با موضوع های مختلف از جمله آموزش روابط با مشتری و صدور کارت شناسایی برای پرسنل جمع آوری به منظور کارت ورود به منزل مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه اعضای صنف

1 - صدور کارت ورود به منزل برای پرسنل جمع آوری

2 - اطلاع رسانی مشتریان از طریق صدا و سیما شبکه اصفهان

3 - تایید حداقل و حداکثر نرخ شستشو تا پایان آذر ماه جاری

4 - مشتری مداری

از مهمترین موضوع های این جلسه بوده است.

در تاریخ 97/9/6 اتحادیه تولید کنندگاه فرش دستباف و مشاغل وابسه طی جلسه ای با اعضای قالیشویان مجاز شهرستان اصفهان با موضوع های مختلف از جمله آموزش روابط با مشتری و صدور کارت شناسایی برای پرسنل جمع آوری به منظور کارت ورود به منزل مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه اعضای صنف

1 - صدور کارت ورود به منزل برای پرسنل جمع آوری

2 - اطلاع رسانی مشتریان از طریق صدا و سیما شبکه اصفهان

3 - تایید حداقل و حداکثر نرخ شستشو تا پایان آذر ماه جاری

4 - مشتری مداری

از مهمترین موضوع های این جلسه بوده است.

تماس فوری

سفارش آنلاین