قالیشویی یک ، معجزه

قالیشویی و مبل شویی معحزه

قالیشویی معجزه سرویس رفت و برگشت در اصفهان و تهران
قالیشویی یک ، معجزه Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

علت چروک شدن فرش ماشینی بعد از شستشو به چند عامل بستگی دارد.

1-نوع فرش : فرش های 500 تا 700 شانه این اتفاع برایشان پیش میاید این نوع فرش ها بعد از چند بار و تا بعد از یک بار شستشو آحار فرش ازبین میروند.

2-عدم آبگیری فرش به صورت کامل و انداختن فرش بروی داربست ها جهت نمکیری پایانی

3-گرم بودن هوا : وقتی فرش شسته میشود و در هوای گرم روی داربس ها انداخته میشود در این حالت فرش کامل خوش شده و چسب پشت فرش به همین حالت می مانند.

 

برای رفع این مشکل:

فرش شش متری در ابعاد 2*3 قسمت های چروک شده را به صورت اسپر کردن آب پشت آن و سپس از سمت 3 متری آن لول نمایید و پس از 24 ساعت آن را با نمایید.

لازم به ذکر است که اگر برای فرش مدت زیادی از این اتفاق گذشته است زمان آن تغییر خواهد کرد 

علت چروک شدن فرش ماشینی بعد از شستشو به چند عامل بستگی دارد.

1-نوع فرش : فرش های 500 تا 700 شانه این اتفاع برایشان پیش میاید این نوع فرش ها بعد از چند بار و تا بعد از یک بار شستشو آحار فرش ازبین میروند.

2-عدم آبگیری فرش به صورت کامل و انداختن فرش بروی داربست ها جهت نمکیری پایانی

3-گرم بودن هوا : وقتی فرش شسته میشود و در هوای گرم روی داربس ها انداخته میشود در این حالت فرش کامل خوش شده و چسب پشت فرش به همین حالت می مانند.

 

برای رفع این مشکل:

فرش شش متری در ابعاد 2*3 قسمت های چروک شده را به صورت اسپر کردن آب پشت آن و سپس از سمت 3 متری آن لول نمایید و پس از 24 ساعت آن را با نمایید.

لازم به ذکر است که اگر برای فرش مدت زیادی از این اتفاق گذشته است زمان آن تغییر خواهد کرد 

تماس فوری

سفارش آنلاین