قالیشویی یک ، معجزه

قالیشویی و مبل شویی معحزه

قالیشویی معجزه سرویس رفت و برگشت در اصفهان و تهران
قالیشویی یک ، معجزه Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

علت زرد شدن پشم فرش دستباف سفید بعد از شستشو توسط قالیشویی ها؟

 پشم طبیعی سفید رنگ به تعداد محدودی وجود دارد و این مسله باعث میشود که نیاز بافندگان و مشتریان را جواب گو نباشد. و به همین دلیل  رنگرزها مجبور به سفید کردن پشم کرم میشود که این رنگ بعلت ضعیف بودن رنگ در اولین شستشو باعث برگشت رنگ طبیعی خود (کرم رنگ ) میشود و قالیشویی ها مقصر در برابر این عمل نیستند.

این مورد بیشتر در فرش های اردکان و کاشان دیده میشود

آیا میشود فرش زرد شده را سفید کرد؟

 سفید شویی فرش این کار را انجام دهند البته به صورت موقت هست

 

علت زرد شدن پشم فرش دستباف سفید بعد از شستشو توسط قالیشویی ها؟

 پشم طبیعی سفید رنگ به تعداد محدودی وجود دارد و این مسله باعث میشود که نیاز بافندگان و مشتریان را جواب گو نباشد. و به همین دلیل  رنگرزها مجبور به سفید کردن پشم کرم میشود که این رنگ بعلت ضعیف بودن رنگ در اولین شستشو باعث برگشت رنگ طبیعی خود (کرم رنگ ) میشود و قالیشویی ها مقصر در برابر این عمل نیستند.

این مورد بیشتر در فرش های اردکان و کاشان دیده میشود

آیا میشود فرش زرد شده را سفید کرد؟

 سفید شویی فرش این کار را انجام دهند البته به صورت موقت هست

 

تماس فوری

سفارش آنلاین