قالیشویی یک ، معجزه

قالیشویی و مبل شویی معحزه

قالیشویی معجزه سرویس رفت و برگشت در اصفهان و تهران
قالیشویی یک ، معجزه Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

رنگ جوهری چه مشکلاتی برای فرش دستباف پیش خواهد آورد؟

علت ارزان بودن فرش دستباف یکی از جوهری بودن پشم هست که با قیمت خیلی پایین تر پشم تهیه می کنند و بافت آن را اجرا می کنند و مشتری بدون اطلاع از این موضوع پس از گذشت چند سال فرش خود را به قالیشویی می دهد و متوجه رنگ جوهری بودن می شود

چرا قالیشویی ها قبل از شستشو به مشتری اطلاع نمیدهد؟ 

قالیشویی ها از باطن اطلاعی ندارد و پس از شستشو فرش متوجه جوهری بودن فرش می شود. 

و این فرش چند برابر از فرش های استاندارد کار و زمان میبرد تا در حدالامکان رنگ را از گل و زمینه فرش کم کنند

و هزینه بر بودن این فرش ها برای قالیشویی ها تا ده برابر بیشتر میشود

موادی نیست تا جلوگیری از این مشکل کنند؟ 

بله، هیدر در صنعت قالیشویی جهت جلوگیری آن هست این مواد شیمیایی سمی هست برای رنگ های فرش که تا حدالامکان قالیشویی ها از آن استفاده نمی کنند، هیدرو برای فرش های دستباف به ابریشم مصنوعی را کاملا در خود حل می کنند که این مورد یکی دیگیر از مشکلات فرش هست و فرشی که از رنگ جوهری استفاده می کنند اگر در فرش ابریشم به کار رفته باشید 99% ابریشم آن 

طبیعی نمی باشد که اگر رنگ جوهری باشد باید حداقل استفاده از هیدرو را باشد که رنگ را از فرش کم کرد و ابریشم مصنوعی را کمتر حل شود

در استفاده از هیدرو زنگ های مانند قرمز، نارنجی، یشمی و سورمه ای آسیب میزند و تغییر رنگ میدهد

هیدرو درصد رنگ قرمز را از بین می برد 

که رنگ قرمز بازتر و سورمه ای که دلیل ترکیب رنگ قرمز و آبی بور می شود

 

 

رنگ جوهری چه مشکلاتی برای فرش دستباف پیش خواهد آورد؟

علت ارزان بودن فرش دستباف یکی از جوهری بودن پشم هست که با قیمت خیلی پایین تر پشم تهیه می کنند و بافت آن را اجرا می کنند و مشتری بدون اطلاع از این موضوع پس از گذشت چند سال فرش خود را به قالیشویی می دهد و متوجه رنگ جوهری بودن می شود

چرا قالیشویی ها قبل از شستشو به مشتری اطلاع نمیدهد؟ 

قالیشویی ها از باطن اطلاعی ندارد و پس از شستشو فرش متوجه جوهری بودن فرش می شود. 

و این فرش چند برابر از فرش های استاندارد کار و زمان میبرد تا در حدالامکان رنگ را از گل و زمینه فرش کم کنند

و هزینه بر بودن این فرش ها برای قالیشویی ها تا ده برابر بیشتر میشود

موادی نیست تا جلوگیری از این مشکل کنند؟ 

بله، هیدر در صنعت قالیشویی جهت جلوگیری آن هست این مواد شیمیایی سمی هست برای رنگ های فرش که تا حدالامکان قالیشویی ها از آن استفاده نمی کنند، هیدرو برای فرش های دستباف به ابریشم مصنوعی را کاملا در خود حل می کنند که این مورد یکی دیگیر از مشکلات فرش هست و فرشی که از رنگ جوهری استفاده می کنند اگر در فرش ابریشم به کار رفته باشید 99% ابریشم آن 

طبیعی نمی باشد که اگر رنگ جوهری باشد باید حداقل استفاده از هیدرو را باشد که رنگ را از فرش کم کرد و ابریشم مصنوعی را کمتر حل شود

در استفاده از هیدرو زنگ های مانند قرمز، نارنجی، یشمی و سورمه ای آسیب میزند و تغییر رنگ میدهد

هیدرو درصد رنگ قرمز را از بین می برد 

که رنگ قرمز بازتر و سورمه ای که دلیل ترکیب رنگ قرمز و آبی بور می شود

 

 

تماس فوری

سفارش آنلاین