قالیشویی یک ، معجزه

قالیشویی و مبل شویی معحزه

قالیشویی معجزه سرویس رفت و برگشت در اصفهان و تهران
قالیشویی یک ، معجزه Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

 

تابناک با تو/ سندروم کاوازاکی ـ که اولین بار در دهه 1960 توسط دانشمندی ژاپنی با همین نام کشف شد ـ نوعی بیماری خاص و نادر محسوب می شود که دانشمندان بر این باورند بر اثر مواد شیمیایی موجود در شوینده های فرش ایجاد می شود. جان تراولتا (بازیگر هالیوود) نیز شویینده های فرش را عامل اصلی معلولیت و مرگ فرزند خود می داند.

در قرون وسطی، کل کف خانه ها از نی و حصیر بود و در صورت کثیفی دور انداخته می شد. اما امروزه موکت ها ثابت هستند و بسیاری از کثیفی ها از آن ها بیرون نمی روند.

فرش های نزدیک به شومینه به دلیل گرمایی زیاد، محل مناسبی برای زندگی بید آتش هستند و باید بیشتر و با دقت تر از جاهای دیگر منزل نظافت شوند. این موجود بسیار ریز دارای بدن کشیده ای است و تقریبا همه چیز می خورد.

همچنین در مناطقی که درخت نخل وجود دارد، کرم گل نخل می تواند در اعماق فرش رخنه کند و چه الیاف آن طبیعی باشد و چه مصنوعی، با استفاده از آن به بافتن پیله مشغول می شود.

سندروم کاوازاکی ـ که اولین بار در دهه 1960 توسط دانشمندی ژاپنی با همین نام کشف شد ـ نوعی بیماری خاص و نادر محسوب می شود که دانشمندان بر این باورند بر اثر مواد شیمیایی موجود در شوینده های فرش ایجاد می شود. جان تراولتا (بازیگر هالیوود) نیز شویینده های فرش را عامل اصلی معلولیت و مرگ فرزند خود می داند.

باکتری های موجود در گرد و خاک می توانند در دمای مناسب فرش ها زندگی کرده و از سلول های پوستی مرده تغذیه کنند و پس از نابودی با گرد و خاک قاطی شده و موجب الرژی های تنفسی شوند.
بهتر است فرش ها هر 12 تا 18 ماه به طور حرفه ای (قالیشویی) شسته شوند.

سیگار کشیدن در منزل با جمع شدن مواد سمی در الیاف فرش و موکت همراه است و در ادامه می تواند به ایجاد ناراحتی های تنفسی و حتی سرطان در خردسالان منجر شود، چون با زمین بیشتر در تماس هستند.

فرش و موکت های ماشینی نو، می توانند مملو از مواد شیمیایی باشند. بنابراین یا از مغازه دار بخواهید فرش ها و موکت هایی بدون مواد شیمیایی در اختیارتان بگذارند، یا قبل از تحویل در فضای باز قرار گیرند تا خالی از هرگونه ماده شیمیایی شوند.

یک فرش یا موکت تمیز می تواند به خوبی گرد و غبار را به خود جذب کرده و فیلتر مناسبی برای هوای خانه باشد.

جاروبرقی براساس اختراع ادموند همینگ ساخته شد. او در سال 1699 ماشین تمیزکننده خیابان را ابداع کرد.
جاروبرقی های اولیه اندازه یک ماشین بودند، با زغال سنگ کار می کردند و سه نفر همزمان با آن کار می کردند.
در ابتدا مردم جاروبرقی را اختراعی بیهوده می دانستند، زیرا باور نداشتند که چقدر گرد و خاک و کثیفی در خانه شان وجود دارد.

آب گازدار برای تمیز کردن لکه های تازه بسیار مناسب است. تنها کافی است آن را روی لک ریخته، کمی صبر کنید و سپس پاک کنید.

برای تمیز کردن شمع از روی فرش باید یک تکه مقوای پاکت میوه (قهوه ای) برداشته و روی لکه بگذارید. سپس با اتوی داغ آن را حرارت داده و شمع جذب کاغذ می شود.

مراسم فرش قرمز بر خلاف باور همگان، دارای قدمتی تاریخی است. اولین فرش قرمز تاریخ 500 سال قبل از میلاد مسیح برای سران سیاسی و رهبران پهن شد.

در صورتی که کیسه جارو برقی شما پاره باشد یا مشکل داشته باشد، همه باکتری ها و گرد و خاک باز به فضای خانه باز می شود و شما را مریض خواهد کرد.

برای از بین بردن آدامس از سطح فرش ابتدا آن را با یخ فیریز کرده و سپس با چاقو یا دست جدا کنید.
بسیاری از حاشیه های فرش های قدیمی شامل سگ و شیر و... بودند که در آن زمان طبق باور اکثر مردم نیروی جاویی داشتند که از آن ها حفاظت می کرد. پس تنها کافی بود در محیط داخلی فرش بنشینید تا گزندی نبینید.

منبع : akharinkhabar.ir

 

تابناک با تو/ سندروم کاوازاکی ـ که اولین بار در دهه 1960 توسط دانشمندی ژاپنی با همین نام کشف شد ـ نوعی بیماری خاص و نادر محسوب می شود که دانشمندان بر این باورند بر اثر مواد شیمیایی موجود در شوینده های فرش ایجاد می شود. جان تراولتا (بازیگر هالیوود) نیز شویینده های فرش را عامل اصلی معلولیت و مرگ فرزند خود می داند.

در قرون وسطی، کل کف خانه ها از نی و حصیر بود و در صورت کثیفی دور انداخته می شد. اما امروزه موکت ها ثابت هستند و بسیاری از کثیفی ها از آن ها بیرون نمی روند.

فرش های نزدیک به شومینه به دلیل گرمایی زیاد، محل مناسبی برای زندگی بید آتش هستند و باید بیشتر و با دقت تر از جاهای دیگر منزل نظافت شوند. این موجود بسیار ریز دارای بدن کشیده ای است و تقریبا همه چیز می خورد.

همچنین در مناطقی که درخت نخل وجود دارد، کرم گل نخل می تواند در اعماق فرش رخنه کند و چه الیاف آن طبیعی باشد و چه مصنوعی، با استفاده از آن به بافتن پیله مشغول می شود.

سندروم کاوازاکی ـ که اولین بار در دهه 1960 توسط دانشمندی ژاپنی با همین نام کشف شد ـ نوعی بیماری خاص و نادر محسوب می شود که دانشمندان بر این باورند بر اثر مواد شیمیایی موجود در شوینده های فرش ایجاد می شود. جان تراولتا (بازیگر هالیوود) نیز شویینده های فرش را عامل اصلی معلولیت و مرگ فرزند خود می داند.

باکتری های موجود در گرد و خاک می توانند در دمای مناسب فرش ها زندگی کرده و از سلول های پوستی مرده تغذیه کنند و پس از نابودی با گرد و خاک قاطی شده و موجب الرژی های تنفسی شوند.
بهتر است فرش ها هر 12 تا 18 ماه به طور حرفه ای (قالیشویی) شسته شوند.

سیگار کشیدن در منزل با جمع شدن مواد سمی در الیاف فرش و موکت همراه است و در ادامه می تواند به ایجاد ناراحتی های تنفسی و حتی سرطان در خردسالان منجر شود، چون با زمین بیشتر در تماس هستند.

فرش و موکت های ماشینی نو، می توانند مملو از مواد شیمیایی باشند. بنابراین یا از مغازه دار بخواهید فرش ها و موکت هایی بدون مواد شیمیایی در اختیارتان بگذارند، یا قبل از تحویل در فضای باز قرار گیرند تا خالی از هرگونه ماده شیمیایی شوند.

یک فرش یا موکت تمیز می تواند به خوبی گرد و غبار را به خود جذب کرده و فیلتر مناسبی برای هوای خانه باشد.

جاروبرقی براساس اختراع ادموند همینگ ساخته شد. او در سال 1699 ماشین تمیزکننده خیابان را ابداع کرد.
جاروبرقی های اولیه اندازه یک ماشین بودند، با زغال سنگ کار می کردند و سه نفر همزمان با آن کار می کردند.
در ابتدا مردم جاروبرقی را اختراعی بیهوده می دانستند، زیرا باور نداشتند که چقدر گرد و خاک و کثیفی در خانه شان وجود دارد.

آب گازدار برای تمیز کردن لکه های تازه بسیار مناسب است. تنها کافی است آن را روی لک ریخته، کمی صبر کنید و سپس پاک کنید.

برای تمیز کردن شمع از روی فرش باید یک تکه مقوای پاکت میوه (قهوه ای) برداشته و روی لکه بگذارید. سپس با اتوی داغ آن را حرارت داده و شمع جذب کاغذ می شود.

مراسم فرش قرمز بر خلاف باور همگان، دارای قدمتی تاریخی است. اولین فرش قرمز تاریخ 500 سال قبل از میلاد مسیح برای سران سیاسی و رهبران پهن شد.

در صورتی که کیسه جارو برقی شما پاره باشد یا مشکل داشته باشد، همه باکتری ها و گرد و خاک باز به فضای خانه باز می شود و شما را مریض خواهد کرد.

برای از بین بردن آدامس از سطح فرش ابتدا آن را با یخ فیریز کرده و سپس با چاقو یا دست جدا کنید.
بسیاری از حاشیه های فرش های قدیمی شامل سگ و شیر و... بودند که در آن زمان طبق باور اکثر مردم نیروی جاویی داشتند که از آن ها حفاظت می کرد. پس تنها کافی بود در محیط داخلی فرش بنشینید تا گزندی نبینید.

منبع : akharinkhabar.ir

تماس فوری

سفارش آنلاین